Yazı Detayı
15 Mayıs 2018 - Salı 09:17
 
PEKİ, VAN’IN VEKİLİ KİM OLSUN?
Ömer Aytaç Aykaç
e-mail: aytaco@hotmail.com / twitter: @aytaco
 
 

PEKİ, VAN’IN VEKİLİ KİM OLSUN?

 

Malum önümüz siyaset.

Seçim sathı mahalline de girdiğimiz şu sıralar iki şey hararetle tartışılıyor.

Birisi Cumhurbaşkanlığı, diğeri milletvekilliği seçimleri… Ankara’da ittifaklar üzerinden ciddi hesaplar yapıladursun, kentlerde milletvekilliği noktasında yoğun kulisler dönüyor.

Mesele milletvekilliği olunca, şu sıralar özellikle sosyal medyadan sıkça paylaşılan (ne kadar sahih bilmesem de) bir temsiliyet kriterini ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı maddeler altına da yorum yapmadan edemedim. İdare ediverin.

 

***

 

Osmanlı Devletinde Mebus (Milletvekili) Olma Kriterleri:

1-Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların bir kere iyi olup olmadığı bilinemez.

(Yani son yazılarımda dile getirdiğim gibi öyle ‘turist’ gibi vekil olmaz. Vekil dediğin seçildiği kentin yabancısı olmaz!)

2-Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp beğenmeye ve böyle bir arayan toplamaya muktedir olmalıdır.

(Tüm yasama dönemini Van için tek kelime etmeden, teklif vermeden bitiren isimlere ithaf olunur)

3-Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamakla birlikte, sefih de olmamalıdır. Çünkü kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilemez.

(Sefihlere verilmeyeceğinden şüphemiz yok da fazlasıyla uyanık olanlardan çekiniyoruz.)

4-Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yüzüne beraber söylemek hususunda kimseden korkup çekinmez ve ölmekten bile kaçınmaz, dünya için kimseye müdane etmez olmalıdır.

5-Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürekler.

6-Memuriyetini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış), kendisine haksızlık edenlere göz kırpmış, kendisi haksızlık etmiş olmamalıdır.

7-Rüşvet almış, para ile onun bunun hakkını satmış, mahvetmişlerden de olmamalıdır.

(Konuşmak istemiyorum)

8-Halk içerisinde zulmü, işkencesi olanlardan olmamalıdır.

9-İki sözlü, ikiyüzlü adamlar da milletvekili olamaz.

(Biz ne çok sözlüler gördük…)

10-Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları anlamaya çalışan, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidir.

11-Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya zenginliği olmayanlar da aday gösterilmemeli. Çünkü bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar.

(Bizde birçok zaman milletvekilliği iş daha çok kazanç fırsatı olarak görülüyor ya o da ayrı…)

-Mehmet Zeynelabidin Efendi. Meclis-i Mebusan Konya Milletvekili-

 

***

 

Hit olmuş bu paylaşımı görünce de bir zaman Sadi Şirazi’nin ‘Bostan’ adlı kitabında kaleme aldığı ‘Dara ve At Çobanı Hikâyesi’ni hatırlayıverdim. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Çünkü özellikle Osmanlı dönemi kriterlerinin 1 numarasındaki halkının mizacını iyi bilen vekile örnek olacağı kanısını taşıyorum. Anlatılan Pers Kralı Dara bir başka ifadeyle Darius’un hikâyesidir. Şîrazi der ki:

 

Dara’nın bir sürek avında askerlerinden uzaklaşıp ayrı kaldığını duydum. Bir at çobanı, koşarak ona doğru ilerliyormuş. Adamı tanımayan Daranın kalbine kuşku düşmüş ve kendine; “Bu gelen, düşmanlarından biri olsa gerek. Yanıma varmadan okumla onu öldüreyim.” demiş. Yayını germiş, okunu hazırlamış, biraz daha yaklaşsın diye beklemeye koyulmuş. Bunu gören çoban uzaktan seslenerek; “Ey İran’la Turan’ın şahı, ey ulu Dara; kem gözler senden ırak olsun. Ben düşman değilim. Efendimin atlarını besleyen basit bir çobanım ve işim yüzünden buradayım.” Haykırışları duyan Dara rahatlamış ve gülerek; “Hey düşüncesiz adam, sana mübarek bir melek yardım etti. Yoksa öldüğün gün, bugündü.” Çoban da gülerek karşılık vermiş; “İnsan iyiliğini gördüğü efendisine hiç kötülük düşünür mü? Haddimi aşarak size, doğru yolu göstermek ve bu bağlamda öğüt vermek istiyorum. Dostuyla düşmanını ayıramayan sultan, acizdir. Büyükler, küçüklerini bilmeli. Siz, beni sarayınızda defalarca gördünüz; atları, meraları sordunuz. Şimdi ben muhabbet ve hürmetle geliyordum yanınıza. Ancak siz beni tanımadınız. Oysa ben, şu yüzlerce at içinde istediğiniz özellikteki atı hemen bulup çıkarırım. Demek ki çobanlık, akıl-fikir işidir. Siz de benim gibi olun, sürünüzü iyi tanıyın, onları her türlü tehlikeden koruyun.” Bu öğütler Dara’nın çok hoşuna gitmiş ve hemen oracıkta çobanı ödüllendirmiş. Utanmış kendinden ve içinden; “İnsan, bu öğütleri kulaklarına değil, kalbine yazmalı. Bir ülkede hükümdarın tedbiri, çobandan daha aşağı olursa, oranın yıkımıyla kırımı yakındır.” diye geçirmiş.

 

***

 

Bu minvalde, gelecek dönem için nasıl vekiller istediğimiz konusunda fotoğraf netleşmeye başlıyor diye düşünüyorum.

Bakmayın siz çobanın halkı ‘sürü’ şeklinde örneklemesine, aslında Kral’a derin göndermeler var bu cümlelerde. Tabi anlayabilene. E kral da anlamış olacak ki hikâyenin sonunda çıkaracağı dersi çıkarmış.

 

Hem Osmanlı dönemi mebus kriterleri, hem halkını tanımayan yöneticinin içine düştüğü ahval örneği ile bir kez daha anlıyoruz ki: Bizi bilmeyen isimlerin bizim milletvekilimiz, temsilcimiz, mebusumuz olma şansı, imkânı yoktur! Kimlerin bizim vekilimiz olamayacağını bu noktada iyice netleştirmiştik.

 

***

 

Bu dönem ihtiyacımız olan vekillere gelince:

 

-Bir kere eliyle bırakmış gibi mazbatayı alır almaz bu kentin çözüm bekleyen sorunları ile acilen ilgilenmelidir. Bu noktada, bir yol haritası yoksa biz kendisine dosya şeklinde sunmaya hazırız.

 

-Son 15-20 yılı Van milletvekillerine bakıyorsunuz birçoğunun mecliste söz alma sayısı, Van’a dair konuşması, soru önergesi, araştırma önergesi neredeyse yok gibi. Böyle olmaz, el kaldırıp el indiren vekil kotamızı doldurduk.

-Hüseyin Çelik’ten başka hiçbir bakanımız olmadı. Buna hem zayıf lobimiz elvermedi, hem de zayıf siyasetçilerimiz. Haliyle her dönem kentin en önemli sorunlarında hep başka kentlerin vekillerinden bir şeyler bekledik. Ama gördük ki olmuyor. Yani bizim güçlü siyasetçilerimiz olmazsa Çevre Yolu da çözülmez, yeni stadyum da yapılmaz! Bu anlamda Kürtçe bir deyiş olan ‘Başkasının kuzusu bize koç olmaz’ (Berxê xelkê ji meriv re nabin beran) der başka da bir şey demem.

 

-Dara’nın hikâyesinde olduğu gibi bizi her gün görürken, bu halka ihtiyacı varken hatırlayan sonra meclise gittikten sonra bizi unutan bir vekil istemiyoruz. Vekil dediğin kentini de, kenter de tanıyacak. Bizler siz gidip programdan programa geldiğinizde sizi tanımazlık ediyor muyuz hiç? Nerde görsek tanıyoruz hâlbuki! 

-Yeni dönem vekili Particilik yapmayacak mesela. Her kesimin yani 1 milyonun vekili olacak. Biliyoruz ki bu kentin toplam 8 vekili var. Yani hangi partiden olursa olsun yeni dönemde vekiller gerçekten ‘Van’ odaklı çalışmalı. Diğer partilerle iyi geçinmeli. Tüm vekiller iş birliğine katkı sunması lazım. Buna Valilik, Belediye gibi yerel kurumlarla çalışma konusu da dâhil.

 

-Kendi görev alanı dışına çıkmayacak. Vekil olabilirsiniz ama yerel dinamiklere, onların görev alanına müdahale etmekten vazgeçin. Kadrolaşmaları belirlemeyin. Her gelen vekilin kendi kadrolarını oluşturması bu kentin doğru düzgün bir hizmet alamamasına da neden oluyor.

 

-Halkın problemini meclise taşımak var. Bir de halkın problemini görmek var. Gelip problemi kendisi görecek. Halkın içine girecek. Onlarla onların her anlamda anlayacak bir isim olarak ellerini sıkıp dertlerini dinleyecek. Bugün kentteki birçok atama ile gelen yönetici bile bunu rahatlıkla yapıyorsa Vanlı neden yapmasın.

-Eskimemiş, sicili temiz, halkın benimseyeceği, en ufak şüphe duymayacağı birisi olması gerekiyor. Bunun için partisinin onu sevmesi gerekmiyor, halkın benimsemesi gerekiyor. Halkın itimat ettiği aday yok mu? Var. Nasıl yok. Nihayetinde halkı peşinden sürüklemeli.

-Bize gelip 3’üncü köprüyü ya da 3’üncü havalimanını anlatan, öven değil Van’a yapılacak olan 2’inci havalimanını konuşabilen, Kuzey Van Demiryolu’nu hayata geçirebilecek isimler lazım! Öbür türlü diğer hizmetleri bizim ağzımızı sulandırmak için anlatmanın ne gereği var. Ya da bizim neyimiz eksik?

 

***

 

Neticeye gelmek gerekirse. Çok uzun bir liste yapıp “Böyle bir insan yok” yorumu yaptırmak istemiyorum. Aslında bizim istediğimiz vekil tipi bellidir. Biz ne fiziksel özellik, ne güzellik ne de yakışıklılık beklemeden diyoruz ki:

Bizi temsil edecek ismin derdi Van olsun, Van’ın derdi ile dertlensin, bu dert ona hizmet ettirsin. Başka da bir şey istemiyoruz. Gerisi zaten kendiliğinden gelir.

Zaten 21 Mayıs tarihinde de bizim tüm bu temennilerimizin ciddiye alınıp alınmadığını hep birlikte göreceğiz.

Eğer yine bu halkın beklentileri, bizim yazıp çizdiklerimiz havada kalacaksa.

O zaman işi şansa bırakıp gelen isimlerin hizmet etmesi için dua etmekten başka bir şey yapamayacağız maalesef!

Allah yardımcımız olsun!

 
Etiketler: PEKİ,, VAN’IN, VEKİLİ, KİM, OLSUN?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Ekim 2018
Sahi Van’ın mimarı kim?
08 Ekim 2018
'Yaşar' ne yaşar ne yaşamaz...
01 Ekim 2018
Sonradan 'GURME'
24 Temmuz 2018
İNANMIŞ BİR ‘ADAM’!
08 Temmuz 2018
VAN’IN GÖNÜLE DOKUNAMAYANLARI KİMLER?
06 Temmuz 2018
VAN, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ VE SONRASI...
27 Haziran 2018
VAN’DA HERKES KAZANDIYSA KİM KAYBETTİ?
19 Haziran 2018
24 HAZİRAN’A GİDERKEN VAN’IN DÜNÜ, BUGÜNÜ...
30 Mayıs 2018
BUNU BİZ İSTEDİK!
07 Mayıs 2018
VAN’IN MİLLETVEKİLİ ADAYI KİM OLMASIN?
03 Mayıs 2018
VAN'IN SEÇİMİNE DOĞRU...
10 Nisan 2018
ERDOĞAN’DAN GERİYE KALAN...
07 Nisan 2018
Hayaller ‘gerçek’ oldu, Van ‘büyük’ Türkiye’ye hazır!
26 Mart 2018
AK Parti'nin Van'daki yeni yönetimi için bir öneri: Hiskê olmadan olmaz!
27 Şubat 2018
GİDEMEDİĞİN YER SENİN DEĞİLDİR!
31 Ocak 2018
Un var, şeker var helva yapsak ya!
16 Ağustos 2017
VAN’IN NEYİ VAR?
03 Ağustos 2017
BÖYLE VANLILIK MI OLURMUŞ!
25 Temmuz 2017
VALİ BİR GELDİ ‘PİR’ GELDİ!
18 Temmuz 2017
VAN, İKİ GÜNLÜK NÖBETİ VE ÖTESİ!
10 Temmuz 2017
VAN SİYASETİNDEN ÇIKIN ARTIK!
06 Temmuz 2017
MACERADIR VAN’I YÖNETMEK!
20 Haziran 2017
BU KADARI DA FAZLA AMA KAYYUM BEY(LER)!
13 Haziran 2017
GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL!
29 Mayıs 2017
DÖNEMİN ADAMLARI, VAN’A HOŞGELDİNİZ(!)
25 Mayıs 2017
ADAM ÖĞÜTME ŞEHRİ: VAN!
25 Nisan 2017
BURHAN KAYATÜRK VAN’A ‘BAKAN’ OLSUN!
18 Nisan 2017
REFERANDUMUN İNKÂR EDİLEMEZ GERÇEĞİ!
04 Nisan 2017
VAN MİTİNGİ, MEYDANIN GÖSTERDİĞİ ORAN VE BÜYÜK DEĞİŞİM!
01 Nisan 2017
BAŞBAKANA ‘KAPALI’ MEKTUP
30 Mart 2017
VAN’IN REFERANDUM NABZI -3-
22 Mart 2017
VAN’IN REFERANDUM NABZI -2-
10 Mart 2017
VAN’IN REFERANDUM NABZI -1-
02 Mart 2017
DUYDUNUZ MU OLANLARI?
13 Şubat 2017
GASTECİLERİN VEKALET SAVAŞI!
03 Şubat 2017
SAYIN BAKANIM BURADAYIZ!
16 Ocak 2017
UMURUK TÜS EV TE?
09 Ocak 2017
VAN’IN SAHİBİ YOKTUR!(?)
27 Aralık 2016
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNE…
22 Aralık 2016
VAN’IN EKŞİ ELMALARI!
15 Aralık 2016
VAN’A BUNU YAPANIN...
29 Eylül 2016
BİRAZ KONUŞABİLİR MİYİZ?
11 Temmuz 2016
NERDE O ESKİ BİZ...
23 Haziran 2016
VAN’IN STADYUM SİPARİŞİ NERDE KALDI?
16 Haziran 2016
SÜLEYMAN DEMİREL’İN VAN KEHANETİ!
13 Haziran 2016
BAŞBAKANIN VAN ZİYARETİNİN ARDINDAN…
06 Haziran 2016
ŞEHRE FISKİYE GELMİŞ!
27 Mayıs 2016
VAN’A NİYE ‘BAKAN’ OLSUN Kİ?
24 Mayıs 2016
VAN’IN ANKARADAKİ ‘UMUT’ KAPILARI
17 Mayıs 2016
ANKARA’DAN VAN’A BAKMAK!
30 Nisan 2016
BU İŞTE BİR YALNIZLIK/YANLIŞLIK VAR!
25 Nisan 2016
BÜYÜKŞEHİR VOTAŞ’I YÖNETEBİLİR Mİ?
21 Nisan 2016
ŞEHRE ‘KİTAP’ GELMİŞ!
18 Nisan 2016
KİTAPLA DA ‘BARIŞ’ GAZETECİLERLE DE…
13 Nisan 2016
VAN NİRE KONYA NİRE!
04 Nisan 2016
GAZETECİLER, BELEDİYELER VE DİĞERLERİ!
21 Mart 2016
VANLI KUZU, HASTANELER KURT!
17 Mart 2016
‘GÜÇ’LEŞTİRMEYİN BİRLİĞİ
03 Mart 2016
NERDESİN EY VANLILIK!
05 Şubat 2016
İŞTE BUNLAR HEPSİ SAHİPSİZLİK!
01 Şubat 2016
BU KAFAYLA ZOR...
25 Ocak 2016
VANLILARIN GÜCÜ ADINA!
06 Ocak 2016
VAN’A BAKANLAR, BAKIP DA VAN’I GÖREMEYENLER!
31 Aralık 2015
VAN’DAKİ TORPİL LİSTELERİ VE YÜZÜ KARA SİYASETÇİLER!
23 Kasım 2015
BAĞIMIZIN MEYVASI ÇÜRÜK OLMAYAYDI...
11 Kasım 2015
BİZE (VAN’A) SAHİP ÇIKIN!
06 Kasım 2015
HDP'nin 1 Kasım seçimlerinden anlaması gereken
04 Kasım 2015
1 KASIM’DA KAZANANLAR KAYBEDENLER!
31 Ekim 2015
İSTEMEYİ BİLMEZÜK!
28 Ekim 2015
ORGANİK SİYASET!
19 Ekim 2015
BAŞBAKANIN BİLMESİ GEREKEN...
03 Temmuz 2015
KİM, NEREDE, NE YAPIYOR?
16 Haziran 2015
KÜRTLERİ KAYBEDEN AK PARTİ’NİN 3 YANLIŞI!
09 Haziran 2015
ONLAR KONUŞTU HDP YAPTI!
27 Mayıs 2015
HDP MECLİSE KÜRTLER NEREYE?
12 Mayıs 2015
SUDAN UCUZ BAHANELER!..
21 Nisan 2015
AK PARTİ VAN’DA TOP ATMIŞ!
17 Nisan 2015
‘VAN LİSTELERİ BİR FELAKET(!)’
13 Nisan 2015
AK PARTİ’NİN VAN LİSTESİ KİMİN ESERİ?
06 Nisan 2015
YARINKİ MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDE KİM OLUR?
19 Mart 2015
SİZ KİMİN PİYONUSUNUZ?
12 Mart 2015
118 aday neyinize yetmiyor?
09 Mart 2015
VAN’A ‘BAKAN’ OLUR MU?
04 Mart 2015
MİLLETVEKİLİ ADAYININ ADAYI!
03 Mart 2015
ZİRVEDE BIRAKMAK!
28 Şubat 2015
OY’UNA GELME!
09 Şubat 2015
VAN’IN VEKİLİ KİM OLSUN? (3)
30 Ocak 2015
VAN’IN VEKİLİ KİM OLSUN? (2)
21 Ocak 2015
VAN’IN VEKİLİ KİM OLSUN?
14 Ocak 2015
ADAY ADAYLARINIZ BOL OLSUN!
10 Ocak 2015
Senin gibileri eskide kaldi!
31 Aralık 2014
‘PARTİ’ BAŞLASIN!
10 Kasım 2014
VAN’DA AK PARTİ SAVAŞLARINDA İLK RAUND:
29 Ekim 2014
TÜRKİYE-İRAN VAN FORUMU ÜZERİNE NOTLAR (2)
28 Ekim 2014
TÜRKİYE-İRAN VAN FORUMU ÜZERİNE NOTLAR (1)
23 Ekim 2014
Bizi deprem değil ‘artçılar’ yıktı!
15 Ekim 2014
Mesele sadece ‘Kobanî’ değil siz hala anlamadınız mı?
04 Ekim 2014
MALUMUN İLANI!
27 Eylül 2014
Yetti artık!
22 Eylül 2014
‘ORTADOĞU’ EXPO FUARINDA ‘PİŞMANİYE’ KEYFİ!
15 Eylül 2014
VAN’IN GÜNAHI BOYNUNUZA!
10 Eylül 2014
Çekinceleriniz batsın!
04 Eylül 2014
Vay Van’ın haline!
30 Ağustos 2014
VAN’IN AK PARTİ İLE İMTİHANI(!)
28 Ağustos 2014
‘VAN LOBİSİ’ NEDEN YOK?
26 Ağustos 2014
Kaybımız suskunluğumuzdandır!
21 Ağustos 2014
Oyuna değil, barışa gel!
14 Ağustos 2014
NEYİN BAŞARISINI KUTLUYORUZ?
12 Ağustos 2014
Van’daki seçim sonucu nedir, ne değildir?
05 Ağustos 2014
Oy var, temsiliyet yok!
04 Ağustos 2014
Essah söyler Günay Aslan…
17 Temmuz 2014
Koltuk sussun, vicdan konuşsun!
01 Temmuz 2014
KİRLİ SİYASET!
19 Haziran 2014
Ak Parti il başkanı kim olsun?
18 Haziran 2014
Koltuk gitti kavga bitmedi!
13 Haziran 2014
Doğu’nun Paris’i, kendisinin büyük köyü!
04 Haziran 2014
Miting değil alınteri!
30 Mayıs 2014
MAVİ PUSULA KİMDEYSE…
28 Mayıs 2014
AMAN KOLTUĞUNUZ KAÇMASIN!
10 Mayıs 2014
İKİ ZEYTİN BİR YUMURTA!
22 Nisan 2014
Van Valisi Bekir Kaya!
13 Nisan 2014
Van seçimlerinin ardından(4)
08 Nisan 2014
Van seçimlerinin ardından(3)
06 Nisan 2014
Van seçimlerinin ardından (2)
02 Nisan 2014
Van seçimlerinin ardından(1)
19 Mart 2014
Gülaçar mı Kaya mı?
10 Mart 2014
Neyin seçimi bu?
25 Şubat 2014
SIRADAN DEMOKRASİ!
21 Şubat 2014
Siz Encümenleştiremediklerimizden misiniz?
18 Şubat 2014
Kime oy verelim?
07 Şubat 2014
Ak Parti’nin ilçe adayları üzerine(3)
05 Şubat 2014
Ak Parti'nin ilçe adayları üzerine(2)
04 Şubat 2014
Ak Parti’nin ilçe adayları üzerine(1)
04 Şubat 2014
Ak Parti’de ‘çatlak’ var!
30 Ocak 2014
Şimdi AK Parti düşünsün…
27 Ocak 2014
İradeye dokunma
22 Ocak 2014
İstatistikler Ak Parti diyor!
15 Ocak 2014
Ak Parti’nin içindeki İrlandalılar
11 Ocak 2014
ODALAR SİYASET KOKUYOR!
06 Ocak 2014
Susun, Van Milletvekilleri konuşacak!
01 Ocak 2014
Filler dövüşür, çimenler ezilir!
30 Aralık 2013
Dava(m) ah dava(m)
28 Aralık 2013
Ak Parti hesap versin!
23 Aralık 2013
Bizim ayakkabı kutumuz yok!
23 Aralık 2013
BDP'nin seçim suskunluğu
19 Aralık 2013
İyi olan kazanmasın!
17 Aralık 2013
Batan geminin malları
12 Aralık 2013
Van’a bakan yok!
10 Aralık 2013
Van bu bahar Gül'açar mı?
05 Aralık 2013
Aşiret meselesine ‘siyasi’ bakış
05 Aralık 2013
Van bu bahar Gül'açar mı?
27 Kasım 2013
Halk kimi istiyor?
21 Kasım 2013
HALKIN (Tİ)-Vİ’Sİ
21 Kasım 2013
Suskun demokratlar!
19 Kasım 2013
41 soruda Van Belediyesi ve BDP
15 Kasım 2013
41 soruda Aras ve AK Parti!
15 Kasım 2013
Baş harfi ‘M’
11 Kasım 2013
Ganimeti paylaşamayanlar!
04 Kasım 2013
Festivalle gelen istifa…
01 Kasım 2013
Gemisini terkeden kaptan!
31 Ekim 2013
Siyasetin suyunun suyu!
28 Ekim 2013
Başbakana acil mektup!
28 Ekim 2013
Başbakan’ı kim kandırdı?
22 Ekim 2013
Kürtlerin ‘Yönetim’ Sorunu
22 Ekim 2013
Van nasıl kurtulur?
22 Ekim 2013
Nerde o eski bayramlar(!)
14 Ekim 2013
Açlık oyunları!
10 Ekim 2013
Nerdesiniz Vanlılar?
08 Ekim 2013
Başkanlığa ‘vekil’ aday gelir mi?
12 Eylül 2013
Bakan kontenjanında bir Vanlı vekil!
07 Eylül 2013
Van caddelerinde ‘001’ plakalı bir araç
26 Ağustos 2013
AK Parti’de yeni dönem
13 Ağustos 2013
Aras ve Büyükşehir
15 Temmuz 2013
Seçim yarışı Van’da erken mi başladı?
01 Temmuz 2013
Aykaç’ın Hayalindeki ‘O’ Vali!
25 Haziran 2013
Hay bin koltuk sevdası!
20 Haziran 2013
El Fatiha…
07 Haziran 2013
Başbakanın adamları!
05 Haziran 2013
Yüzde 50 kimseyi aldatmasın
28 Mayıs 2013
Biz okuma bilmeyiz ki!
24 Mayıs 2013
Global Hata!
04 Nisan 2013
Memleket elden gitmiş, bizim haberimiz yok!
18 Mart 2013
Van ticaret ve sanayi ‘devrimi’
07 Mart 2013
İmar çıkmazı
27 Şubat 2013
Rengi kara, bahtı kara: VANSPOR
11 Şubat 2013
Van’ın VATSO’su!
22 Ocak 2013
VATSO kazanında neler kaynıyor?
14 Ocak 2013
Tüm suç güneşin!
08 Ocak 2013
Meclis toplanmış neyime!
04 Ocak 2013
ABD TAMPON BÖLGEYE SICAK BAKMIYOR
31 Aralık 2012
Bayram sadece dirilere mi?
18 Aralık 2012
Ben bir ceviz ağacıyım!
10 Aralık 2012
Petrol Fiyatlarında Meydana Gelen Sert Düşüş, Pompaya Yansımıyor
03 Aralık 2012
Bedelli askerlik
05 Kasım 2012
Para VAN'ın ardındakiler!
09 Ekim 2012
Abalı'yı kim yaktı?
Haber Yazılımı